• VÄRDERING AV DIN BOSTAD

MUNTLIG – SKRIFTLIG VÄRDERING

Vi ser fram emot att komma hem till din bostad för att göra en värdering. När vi gör en värdering av din bostad använder våra mäklare en effektiv samt noggrant detaljerad värderingsplan där vi bland annat använder oss av ortprismetoden som innebär att vi tittar över de senaste försäljningarna inom ditt område som motsvarar realtid. Detta värde kan dock sänka marknadsvärdet eller också höja det beroende på standarden i din bostad. Renoveringar samt tillägg och utbyggnadsbyggnationer kommer att höja värdet på din bostad. Övriga delar som vi tittar på är skick på trädgård alternativt altan/balkong, tillgång till förråd, garageplats eller övrigt markplan som bidrar till aktuellt marknadsvärde.

Tillsammans med dig som säljare ser vi fram emot att få lära känna dig och din bostad. Detta gör vi bäst genom att du berättar din bostads historia så att din mäklare kan få den bästa informationen att i sin tur skapa unika visningar för dig och dina köpare där ditt marknadsvärde ökar i värde. Din fastighetsmäklare kommer lyssna på dina önskemål om önskat försäljningspris.

Kontakta oss för en värdering