• Pantbrev

DIN BANK HJÄLPER DIG MED PANTBREV

Om du lånar till en ny bostad (ej bostadsrätt) är det svårt att fysiskt lämna huset i pant. Istället ger man banken ett pantbrev som representerar fastigheten. Det är ett digitalt dokument som agerar som bankens säkerhet när du lånar till köp av fastighet vid till exempel ett bolån. Banken kontaktar fastighetsregistret samt Lantmäteriet som administrerar pantbreven. Skulle du av någon anledning inte kunna betala tillbaka amortering eller ränta på lånet kommer banken som har pantbrevet ha rätten att sälja fastigheten som lösning på situationen.

KOSTNAD FÖR PANTBREV

Om bostaden inte har ett pantbrev sedan tidigare behöver du ansöka om ett nytt pantbrev. Ett nytt pantbrev består av två avgifter – en expeditionsavgift och en rörlig stämpelskatt. Expeditionsavgiften ligger för närvarande på 375 kronor och stämpelskatten ligger i dagsläget på 2% av det totala beloppet i pantbrevet. Den totala kostnaden för ett pantbrev beror med andra ord på storleken av pantbrevsbeloppet. Om du behöver ta ett lån på 3 miljoner kronor och bostaden inte har några pantbrev sedan tidigare skulle pantbrevet kosta nedan:

Räkneexempel: (3 000 000 kr x 0,02) + 375 kr = 60 375 kr

Bostad med gammalt pantbrev
Finns det pantbrev från tidigare ägare? Som ny ägare av bostaden ärver du de tidigare pantbreven som finns tecknade på bostaden. Om du i samband med köpet behöver belåna fastigheten mer än vad tidigare ägare har gjort så behöver du ansöka om ett pantbrev med ett pantbrevsbelopp som motsvarar mellanskillnaden. Låt säga att den tidigare ägaren hade 2,5 miljoner i lån på fastigheten och du som ny ägare behöver låna 3 miljoner. Då behöver du ansöka om ett pantbrev värde 500 000 kronor.

Räkneexempel: (500 000 kr x 0,02) + 375 kr = 10 375 kr

Banken tar även ut en administrationsavgift för att hantera pantbreven åt dig som kund.

DU KÖPER DIN NYA BOSTAD

Tillsammans med din mäklare och säljare träffas ni alla på Guldmark Fastighetsförmedlings kontor för att ingå köpavtal/överlåtelseavtal till din nya bostad. Innan detta möte har du som köpare redan fått ta del av avtalet så du noggrant kan läsa i genom det i lugn och ro hemma.

Din mäklare har god kontakt med din bank i samband med din finansiering av ditt nyförvärv. Du ska som köpare inom sju dagar betala en handpenning på 10% av köpeskillingen till din säljare. Resterande del av köpebeloppet betalas på tillträdesdagen då du får alla handlingar samt nycklar till din nya bostad och i samband med denna dag frångår säljaren sitt ansvar över bostaden som du nu övertager.