• KÖPA BOSTAD

Vi på Guldmark Fastighetsförmedling ser fram emot att få hjälpa dig att hitta ditt drömboende där du kan komma till ro och hitta dig själv, din kraft och din framtid!

Din egen mäklare kommer vara med i alla delar av ditt bostadsköp och vara din stöttepelare från visning till tillträde. Därför kommer din mäklare gärna hem till dig kostnadsfritt för att se över dina önskemål genom att skapa en bostadsprofil där dina behov prioriteras. När ett objekt inkommer som motsvarar din profil kommer vi att bjuda in dig på en visning. Vi har även möjlighet att erbjuda dig privata visningar över ett objekt, där du i lugn och ro kan gå i genom bostaden med din mäklare utan att känna dig stressad av andra spekulanter.

I samband med detta hembesök kan vi också erbjuda dig en kostnadsfri värdering av din egen bostad, vilket kan vara bra att veta i samband med byte till en annan bostad. Din mäklare kan även hjälpa dig att sälja den bostad du har i dag samtidigt som vi hjälper dig att hitta din drömbostad. På så sätt har vi god kontroll över hela upplägget, vilket i sin tur kommer att innebära en stor trygghet för dig där du har en och samma mäklarfirma med dig enda från försäljning till inflyttning av ny bostad.

TRYGGA SAMARBETSPARTNERS & LEVERANTÖRER

I samband med ditt köp av bostad via oss på Guldmark Fastighetsförmedling kommer våra trygga samarbetspartners och leverantörer att hjälpa dig till en trygg bostadsaffär. Om du behöver ansöka om lånelöfte kan du redan i dag ansöka via din bank. Du får ofta besked direkt. Ta sedan med dig ditt lånelöfte på dina inbokade visningar. Om du lånar pengar för att köpa till exempel ett hus får du göra avdrag för låneräntan i din inkomstdeklaration. Din långivare kommer lämna en kontrolluppgift till Skatteverket om hur mycket ränta du har betalat under kalenderåret. Räntebeloppet kommer sedan att fyllas i direkt på din deklarationsblankett när du får den digitalt eller via posten.

VAR AKTIV TILLSAMMANS MED DIN MÄKLARE

Du är varmt välkommen att redan nu ta en titt på de inkomna objekt vi har som vi kan erbjuda dig! Under dessa objekt finns inbokade visningar som du kan anmäla ditt intresse för eller också kontakta ansvarig mäklare för objektet för en enskild visning, (om säljaren godtager detta). När du kommer till oss på en visning kommer vi att avsätta tid bara för dig för en enskild visning av hela bostaden. På denna visning har du en möjlighet att ställa frågor om bostaden till din mäklare, som har fått information av säljaren, och som i sin tur förmedlas till dig. Din mäklare har även informerat sig om bostadens historia, händelser av vikt, om där varit någon problematik som är åtgärdad, förbättringar som har gjorts samt nybyggnationer. Om du har frågor som din mäklare inte kan besvara kommer vi att ta reda på dessa svar och återkomma med dem till dig samma dag. Din mäklare kommer gå med dig från rum till rum samt inifrån och ut så att du i lugn och ro kan få en uppfattning om bostadens skick, standard och möjligheter. Din mäklare har dock ingen undersökningsplikt, utan endast upplysningsplikt av den information som vi fått av din säljare. Du som sedan köper en bostad är ansvarig för att undersöka den mycket noggrant. Man kan inte som köpare få ersättning av säljaren i efterhand för fel som har missats och som borde ha upptäcks vid en noggrann undersökning.

BUDGIVNING SOM KAN LEDA TILL NY BOSTAD

När du har hittat ditt drömboende via oss på Guldmark Förmedling är det dags att lägga bud på ditt framtida boende. Detta kan du göra direkt till ansvarig fastighetsmäklare via telefon, sms eller Bud-id (legitimering via Digitalt Bank-id), som i sin tur kommer framföra ditt bud till säljaren av ditt drömobjekt. Kom i håg att din mäklare aldrig kan påverka dina bud, utan är endast en mellanhand mellan dig och din säljare där denne mottager bud som i sin tur säljaren godtager eller inte. Din säljare av ditt objekt är den som väljer vald budgivare samt intressent som önskar köpa bostaden. Det är inte heller säkert att säljaren väljer den som lagt det högsta budet. Din mäklare kommer hålla dig som intressent av ett objekt uppdaterad hela tiden hur budgivningen går då du alltid kan följa flödet av bud via din telefon, vår hemsida eller via ansvarig mäklare. Ibland går det fortare än man tror och du får ett samtal från din mäklare att din säljare har godtagit dig som köpare.

NY BOSTAD MED NYA MÖJLIGHETER

BESIKTNING AV DIN BOSTAD

Lagfart är ditt bevis på att du äger en fastighet. När du köpt ett hus behöver du registrera det hos Lantmäteriet inom tre månader efter köpet. En lagfart är digital och finns registrerad i Lantmäteriets fastighetsregister, där det står vem eller vilka som äger fastigheten.

Utöver kostnader som kan tillkomma för besiktning av din nya bostad hjälper din mäklare dig på Guldmark Fastighetsförmedling att ansöka om lagfart hos Lantmäteriet för din nya bostad. Din bank kan också hjälpa dig med detta. Kostnad för lagfart kallas stämpelskatt. Utöver stämpelskatten betalas en expeditionsavgift på 825 kronor. Du behöver inte betala stämpelskatt vid arv och bodelning eller vid transportköp utan bara expeditionsavgiften. När det gäller gåva kan du behöva betala stämpelskatt om du övertar lån eller betalar något för gåvan.

VI HJÄLPER DIG MED DIN NYA BOSTADS LAGFART

Lagfart är ditt bevis på att du äger en fastighet. När du köpt ett hus behöver du registrera det hos Lantmäteriet inom tre månader efter köpet. En lagfart är digital och finns registrerad i Lantmäteriets fastighetsregister, där det står vem eller vilka som äger fastigheten.

Utöver kostnader som kan tillkomma för besiktning av din nya bostad hjälper din mäklare dig på Guldmark Fastighetsförmedling att ansöka om lagfart hos Lantmäteriet för din nya bostad. Din bank kan också hjälpa dig med detta. Kostnad för lagfart kallas stämpelskatt. Utöver stämpelskatten betalas en expeditionsavgift på 825 kronor. Du behöver inte betala stämpelskatt vid arv och bodelning eller vid transportköp utan bara expeditionsavgiften. När det gäller gåva kan du behöva betala stämpelskatt om du övertar lån eller betalar något för gåvan.

VAD KOSTAR DET ATT ANSÖKA OM LAGFART?

Lagfartskostnaden är på 1,5 procent av köpeskillingen eller taxeringsvärdet, beroende på vad som är högst. Kostnaden för lagfarten kallas för stämpelskatt. Utöver den betalar du även en expeditionsavgift på 825 kronor, samt en administrativ avgift på 750 kronor. Om bostadens pris är fem miljoner, kostar lagfarten 76 575 kronor. Först tillkommer stämpelskatten: 5 000 000 x 1,5 % = 75 000. Sedan tillkommer avgifterna: 75 000 + 825 + 750 = 76 575 kronor.

DIN BANK HJÄLPER DIG MED PANTBREV

Om du lånar till en ny bostad är det svårt att fysiskt lämna huset i pant. Istället ger man banken ett pantbrev som representerar fastigheten. Det är ett digitalt dokument som agerar som bankens säkerhet när du lånar till köp av fastighet vid till exempel ett bolån. Banken kontaktar fastighetsregistret samt Lantmäteriet som administrerar pantbreven. Skulle du av någon anledning inte kunna betala tillbaka amortering eller ränta på lånet kommer banken som har pantbrevet ha rätten att sälja fastigheten som lösning på situationen.

KOSTNAD FÖR PANTBREV

Om bostaden inte har ett pantbrev sedan tidigare behöver du ansöka om ett nytt pantbrev. Ett nytt pantbrev består av två avgifter – en expeditionsavgift och en rörlig stämpelskatt. Expeditionsavgiften ligger för närvarande på 375 kronor och stämpelskatten ligger i dagsläget på 2% av det totala beloppet i pantbrevet. Den totala kostnaden för ett pantbrev beror med andra ord på storleken av pantbrevsbeloppet. Om du behöver ta ett lån på 3 miljoner kronor och bostaden inte har några pantbrev sedan tidigare skulle pantbrevet kosta nedan:

Räkneexempel: (3 000 000 kr x 0,02) + 375 kr = 60 375 kr

Bostad med gammalt pantbrev
Finns det pantbrev från tidigare ägare? Som ny ägare av bostaden ärver du de tidigare pantbreven som finns tecknade på bostaden. Om du i samband med köpet behöver belåna fastigheten mer än vad tidigare ägare har gjort så behöver du ansöka om ett pantbrev med ett pantbrevsbelopp som motsvarar mellanskillnaden. Låt säga att den tidigare ägaren hade 2,5 miljoner i lån på fastigheten och du som ny ägare behöver låna 3 miljoner. Då behöver du ansöka om ett pantbrev värde 500 000 kronor.

Räkneexempel: (500 000 kr x 0,02) + 375 kr = 10 375 kr

Banken tar även ut en administrationsavgift för att hantera pantbreven åt dig som kund.

ÄNTLIGEN ÄR DET TILLTRÄDESDAG!

Tillträde kan i teorin ske närsomhelst. Att välja tillträdesdag är med andra ord en förhandling mellan dig som köpare och din säljare där ni får komma överens om en dag som passar båda. Datumet för tillträde bestäms innan kontraktet skrivs på, vilket gäller för både hus, bostadsrätter och hyresrätter. Din fastighetsmäklare kommer att hjälpa er med detta.

Vad som anses vara en vanlig tidsperiod mellan kontraktsskrivning och tillträde skiljer sig vanligtvis mellan hus och lägenhet. Tillträde för bostadsrätt eller hyresrätt brukar vanligtvis vara runt tre månader, men kan även vara kortare. När det gäller småhus brukar tillträde oftast ske inom fyra till fem månader. Det finns flera faktorer som kan påverka hur lång tid det tar innan tillträde äger rum. Några vanliga anledningar är att säljaren måste ha tid att hitta något nytt att köpa, samt att du som köpare måste hinna sälja sin befintliga bostad eller att köparen har en uppsägningstid på sin befintliga bostad och vill undvika dubbla bostadskostnader.

VAD HÄNDER OM MAN BEHÖVER ÄNDRA TILLTRÄDESDAG I EFTERHAND?

Det går att ändra datum för tillträde men då krävs det att både köparen och säljaren är överens om ändringen. För att ändringen ska vara juridiskt bindande behöver den godkännas skriftligen av båda parterna.

VAD HÄNDER MED AVGIFTER SOM SÄLJAREN REDAN BETALT?

Vissa avgifter som fastighetsavgift eller månadsavgift betalar man i förskott. Det betyder att de avgifter som din säljare redan betalat för året eller månaden gör köparens bank i vanliga fall ett utlägg som köparen sedan betalar. På så sätt får din säljare tillbaka de pengar som sträcker sig över den tiden som bostaden istället ägas av köparen. All den här informationen finns i likvidavräkningen som man går igenom på tillträdesdagen.

VAD BEHÖVER VARA KLART INNAN TILLTRÄDESDAGEN?

Innan tillträdet är det din säljare som har ansvaret för boendets kostnader, till exempel avgifter och driftskostnader. Som säljare har man även ansvaret för att bostaden är i samma skick vid tillträde som den var vid kontraktsskrivning. Om något skulle hända innan tillträdesdagen är det säljarens ansvar att åtgärda det.

HUR GÅR ETT TILLTRÄDE TILL?

Tillträde brukar i regel inte ta mer än 30-60 minuter, men det finns såklart undantag. Fokus under tillträdesdagen ligger på att gå igenom köpbeloppet, skriva på likvidavräkningen, invänta bankens transaktion och lämna över alla nycklar från säljare till dig som köpare. Här nedan har vi samlat en lite mer detaljerad redogörelse för hur ett tillträde brukar se ut.

Din fastighetsmäklare bjuder in till möte med föreslagen tid och plats både för dig som köpare samt din säljare, antingen på något av våra kontor eller hos din bank. Inför mötet kommer er fastighetsmäklare hos oss informera er om vad var och en behöver ha med sig.

Under mötet går din säljare, du som köpare och er fastighetsmäklare igenom köpbelopp och skriver på en så kallad likvidavräkning, som visar hur mycket pengar som ska föras över och till vem. Den undertecknade likvidavräkningen skickas till din bank som köpare som då också blir meddelad att pengarna kan flyttas över. Din bank överför pengarna till säljarens bank för att lösa eventuella lån och om det blir pengar över överförs de till säljarens konto enligt likvidavräkningen.

Din bank skickar därefter kvitto på transaktionen till din fastighetsmäklare, vilket oftast brukar ske via e-post eller via vårt mäklarsystem. Både du som köpare och din säljare får varsitt kvitto på transaktionen. Du kan se på sitt kvitto om banken har gjort något utlägg för avgifter som säljaren tidigare betalat, till exempel fastighetsavgift, månadsavgift eller annat.

Undertecknande av köpebrev om försäljningen gäller ett tillträde till en fastighet. Köpebrev behöver bara undertecknas om det är en fastighet som byter ägare, detta är med andra ord inte aktuellt för bostadsrätter och hyresrätter. Detta köpebrev använder sedan du som köpare i samband med din ansökan om lagfart. Det är även i samband med tillträdesdagen som din bank debiterar kostnaden för lagfart och eventuella pantbrev som ska betalas till Lantmäteriet.

Din säljare lämnar över nycklarna till dig som köpare som nu är den nya ägaren och bär ansvaret för bostaden. Om du är osäker på om har fått alla nycklar till bostaden kan du kontakta styrelsen i föreningen och se om de har en förteckning över hur många nycklar som finns till din lägenhet. Detta gäller inte hus.