• Personuppgiftspolicy för Guldmark fastighetsförmedling

Inledning

Guldmark fastighetsförmedling är engagerad i att skydda din personliga integritet och följer alla tillämpliga lagar och regler för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt och säkert sätt. Denna Personuppgiftspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, skyddar och delar dina personuppgifter inom ramen för våra fastighetsförmedlingstjänster.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi kan samla in och behandla följande personuppgifter om dig:

 • Namn och kontaktuppgifter såsom adress, e-postadress och telefonnummer.
 • Personnummer eller organisationsnummer om du agerar som företag.
 • Uppgifter om fastigheter du är intresserad av att köpa eller sälja.
 • Finansiella uppgifter, såsom bankkontonummer och kreditinformation.
 • Övriga personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss under vår relation, till exempel i korrespondens eller under visningar.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi kan använda dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Att administrera och genomföra fastighetsförmedlingstjänster, inklusive marknadsföring, visning av fastigheter och förhandlingar.
 • För att slutföra juridiska och finansiella transaktioner i samband med fastighetsköp eller försäljning.
 • För att ansöka om lån eller finansieringsalternativ på dina vägnar, om du ger oss behörighet att göra det.
 • För att uppfylla rättsliga skyldigheter, till exempel att rapportera misstänkt penningtvätt eller andra kriminella aktiviteter.
 • För att skicka dig relevant marknadsföringskommunikation, om du har samtyckt till detta.

Delning av personuppgifter

Vi kommer inte att sälja, handla eller överföra dina personuppgifter till tredje part för marknadsföring eller andra ändamål utan ditt samtycke. Vi kan dock dela dina personuppgifter med följande parter:

 • Juridiska eller finansiella rådgivare i samband med fastighetsköp eller -försäljningar.
 • Offentliga myndigheter eller polisen när det krävs enligt lag eller för att uppfylla legala skyldigheter.
 • Tredje part som vi anlitar för att utföra tjänster å våra vägnar, till exempel IT-tjänsteleverantörer eller marknadsföringsbyråer.

Säkerhet och lagring av personuppgifter

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig förlust eller obehörig åtkomst, ändring eller spridning.

Vi kommer att lagra dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller så länge det krävs enligt lagstadgade skyldigheter. När dina personuppgifter inte längre behövs kommer vi att radera eller anonymisera dem på ett säkert sätt.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig samt begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Du har även rätt att invända mot viss typ av behandling av dina personuppgifter, inklusive direktmarknadsföring.

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller vill utöva dina rättigheter kan du kontakta oss (se Kontakta oss nedan).

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna Personuppgiftspolicy vid behov. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats och/eller meddelas på annat lämpligt sätt. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar denna policy för att hålla dig uppdaterad om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Kontakta oss

Om du har frågor eller förfrågningar avseende vår Personuppgiftspolicy är du välkommen att kontakta oss:

Guldmark fastighetsförmedling

Adress: Klippergatan 6, Malmö

E-post: info@guldmarkformedling.se

Telefonnummer: +46 701 49 95 32

Vänligen kom ihåg att denna Personuppgiftspolicy enbart gäller Guldmark fastighetsförmedling och att externa webbplatser eller tjänster som kan länkas till eller från vår webbplats kan ha egna personuppgiftspolicys och dataskyddsprinciper som vi inte har något ansvar för.